Par «EVORS Group» kompāniju

SIA „EVORS Group” ir apsardzes kompānija ar 28 gadu profesionālo pieredzi drošības pakalpojumu nodrošināšanā. Mūsu klientu un partneru vidū apsardzes pakalpojumu sniegšanas brendam „EVOR” ir kvalitatīva un droša pakalpojuma sniedzēja reputācija. Latvijā, ar tehnisko un fizisko apsardzi, mēs nodrošinam drošību, vairāk ne kā,6000 dažādiem objektiem.Savu drošību mums iztic – fiziskās un juridiskās personas, valsts struktūras un diplomātiskās misijas.
2017.gadā pēc jaunā apsardzes likuma stāšanās spēkā mūsu uzņēmums viens no pirmajiem izturēja licencēšanas komisijas pārbaudi un saņēma augtākās kvalitātes apsardzes licenci.

Mūsu misija

Mūsu darba pamatā ir augsta biznesa ētika. Savā ikdienas darbā apsardzes kompānija SIA „EVORS Group” ne tikai pilda savas līgumsaistības, bet reāli nodrošina klientu drošību un īpašuma apsardzi. Mūsu kompānijas panākumi ir balstīti uz apsardzes jaunāko tehnoloģiju ieviešanu mūsu darba procesā un katra darbinieka nepārtrauktā profesionālo apmācību un kvalifikācijas paaugstināšanā.

Mūsu stratēģija

Mēs esam klientiem draudzīga kompānija, tāpēc mums rūp katrs klients un viņu vēlmes. Savus biznesa klientus un partnerus mēs nodrošinām ar apsardzes pakalpojumiem par maksimāli pieejamām cenām nesamazinot kvalitātes un servisa līmeni.

Mūsu principi

Stingra disciplīna, augsta darbinieku kompetence un pastāvīga profesionālā izaugsme.

Vakances

Pievienojieties SIA «EVORS Group» apsardzes kompānijas komandai. Nosūtiet savu CV, iespējams, ka mēs varēsim atrast Jums piemērotu darbu mūsu kompānijā.

Vairāk informācijas par aktuālajām vakancēm – Šeit.

 

Mūsu Klienti