Videonovērošanas sistēmas uzstādīšana, ko tā ietver sevī?

Videonovērošanas sistēmas uzstādīšana – tas ir nepieciešams pasākums, ko izmanto, lai aizsargātu privāto īpašumu un publiskās vietas. Augsta līmeņa noziedzības apstākļos ir svarīgi ne tikai fiksēt nesankcionētas iekļūšanas faktu, bet arī novērst to. Šeit palīdzēs apsardzes signalizācijas, kuras nostrādājot, aizbaida noziedznieku un novērš tā iekļūšanu privātā teritorijā.

Mūsdienīgā videonovērošanas tehnika ir ļoti kvalitatīva un ļauj veikt objekta diennakts novērošanu. Tā sastāv no vairākiem komponentiem:

  • Videoreģistrators.
  • Kamerām, kuras uzstādītas visā objekta teritorijā.
  • Monitoriem, kas parāda attēlu no kamerām.
  • Kustību detektoriem.
  • Multipleksora, kurš apstrādā signālu.

Mūsu kompānija Evors Group sniedz apsardzes pakalpojumus privātām un juridiskām personām. Mēs esam gatavi veikt profesionālu signalizācijas un videonovērošanas sistēmu uzstādīšanu.

Videonovērošanas sistēmu uzstādīšana, galvenie etapi:

  • Pirmais, ko mēs izdarām – nosūtām uz objektu mūsu speciālistu. Viņš to apskatīs, parbaudīs tehniskās komunikācijas, noteiks zonas, kurās ir nepieciešama pastāvīga vizuālā kontrole.
  • Pēc tam, individuālā kārtībā tiks izstrādāts topošās videonovērošanas sistēmas projekts.
  • Nākošais etaps ir sagatavošanās darbi: kabeļu trases un kanālu izveide, nepieciešamības gadījumā, jau esošās aizsardzības sistēmas integrēšana ar uzstādāmo videonovērošanas sistēmu.
  • Kad sagatavošana būs pabeigta, var uzsākt uzstādīšanu un visas videonovērošanas sistēmas pieslēgšanu.
  • Speciālists veiks aparatūras konfigurēšanu, pārbaudīs tās aizsardzības drošību pret nesankcionētu piekļuvi, un kad viss darbosies pareizi – nodos objektu klientam.

Mūsu firma Evors Group, ja ir nepieciešama videonovērošana, gatava dot Jums iespēju novērot objektu visu diennakti. Ja nepieciešams, var tikt nozīmēta tajā arī fiziskā apsardze. Pēc līguma parakstīšanas ar mums, Jūs varat rēķināties ar:

Mūsu darbinieku momentālu reaģēšanu, gadījumā, ja ir notikusi ļaundaru nesankcionēta piekļuve. Īpašuma veseluma nodrošināšana Jūsu prombūtnē.

Profesionālu videonovērošanas sistēmu un citas aparatūras uzstādīšanu, un tās funcionalitātes turpmāko atbalstīšanu.

Papildus informāciju par mūsu pakalpojumiem un cenām, var uzzināt piezvanot mūsu menedžeriem.

Sazināties ar mums