Apsardzes darbības speciālā atļauja (LICENCE)

Kompānija EVORS priecīgi paziņo, kā pilnībā izpildījusi visas valsts un ES pārsertifikācijas prasības apsardzes uzņēmumiem, uzlaboja kvalitātes standartus un arī turpmāk kvalitatīvi sniegs apsardzes pakalpojumus klientiem.

Informējam, kā no šī gada 1.janvāra Latvijā spēkā stājies stingrāki noteikumi apsardzes nozarē strādājošiem uzņēmumiem. Līdz 2017.gadam apsardzes firmām jāveic pārsertifikācija un būtiski jāsakārto darba procesi un tehniskais aprīkojums, pretēja gadījumā apsardzes firmai nav tiesību turpināt savu darbību.

Līdz šim līgumus ar klientiem slēdza jebkurš apsardzes komersants pat tad, ja tā rīcībā nebija ne monitoringa centra, ne darbinieku, ne apsardzes grupu. Līdz ar to liela daļa uzņēmumu un iedzīvotāju dzīvo ilūzijā, ka tiek apsargāti.

Sākot ar 2017. gada 1. janvāra klienti var būt pārliecināti par to, kā apsardzes firma atbilst pieņemtiem kvalitātes un stabilitātes kritērijiem, lai sniegtu apsardzes pakalpojumus.

Apsardze