Par kompāniju

Apsardzes firma „EVORS Group” — tas ir mūsu kolektīva nosaukums, mūsu emblēma, godīgas, drošas, spēcīgas kompānijas simbols. ”EVORS Group” galvenais resurss un pamatvērtība ir mūsu kolektīvs — dažādu profesiju speciālistu apvienība, kas nodrošina līgumsaistību izpildi, attīstību un jaunu tehnoloģiju pielietošanu mūsu darbā.

Mūsu pamatuzdevums

Nodrošināt līgumsaistības, nodrošināt klientu dzīvības un mantas neaizskaramību, kā arī kopumā rūpēties par klientu drošību.

Uzdevuma veiksmīga īstenošana notiek pateicoties tam, ka mēs patstāvīgi pilnveidojam profesionālo potenciālu, tehnisko jaudu, attīstām jaunus sakarus. Katrs no mums apzinās atbildību par savu darbu rezultātu.

Mūsu stratēģija virzīta uz to, lai radītu ekonomiskus, sociālus un abpusēji izdevīgus nosacījumus tām personām, kas ir ieinteresētas sadarboties ar mums.

Mūsu darba pamatprincipi

  • kompetence;
  • kompānijas ekonomiska efektivitāte;
  • individuāla pieeja klientam;
  • apsardzes personāla disciplinētība.

Licence

Informējam, kā no 2017. gada 1. janvāra Latvijā spēkā stājies stingrāki noteikumi apsardzes nozarē strādājošiem uzņēmumiem. Līdz 2017. gadam apsardzes firmām jāveic pārsertifikācija un būtiski jāsakārto darba procesi un tehniskais aprīkojums, pretēja gadījumā apsardzes firmai nav tiesību turpināt savu darbību.

Apsardze, licence