Ostām

Programma „Kuģu un ostas apsardze”

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr 128  "Kuģu, ostu un ostas iekārtu aizsardzības noteikumi", mūsu kompānija piedāvā pakalpojumus, kas izriet no obligātajām prasībām, kuras nepieciešams ievērot, saskaņā ar ISPS kodeksu, visām ostu teritorijās izvietotajām organizācijām un uzņēmumiem. Mūsu uzņēmums ir saņēmis atzītas apsardzes organizācijas Sertifikātu, ko izsniedz Latvijas Jūras Administrācija, un kurš mums dod tiesības sniegt šāda veida pakalpojumus.

Apsardzes firmas „EVORS Group” piedāvā šādus jaunus pakalpojumus

Ostu un ostu iekārtu apsardze:

  • Ostas vai ostas  iekārtu aizsardzības apsardzes plāna sagatavošana
  • Pasākumu ieviešana, kuri apstiprināti ostas vai iekārtu aizsardzības apsardzes plānā

Kompānija „EVORS Group” noslēgusi pilnvarojuma līgumu ar Latvijas Jūras Administrāciju.

Jau daudzus gadus „EVORS Group” piedalās apmācības programmās un pieredzes apmaiņas programmās, kuras saistītas ar dažādu drošības pasākumu ostās, uz kuģiem un ostu  iekārtu aizsardzības ieviešanu. Radīta cieša sadarbība ar Latvijas Jūras Administrācijas kontroles Departamentu, par dažādu drošības pasākumu ieviešanu, atbilstoši noteiktajām prasībām un standartiem.